Energiebegrippen

Aansluitovereenkomst
Aansluitregister
Aansluittarieven
Aardgas
Aardolie
Aardwarmte
Afnemer
Ampère

Batterij
Beschermde Afnemer
Biobrandstof
Biogas
Biomassa
Boiler
Blauwe energie
Boete energieleverancier
British Thermal Unit
Broeikaseffect
Broeikasgas
BTW Energie

Calorische Bovenwaarde
Calorische waarde
Celsius
Centrale verwarming
Circuit
Collectieve energie inkoop
Compressorstation
Consument
Consumind.nl
Consuwijzer.nl
Contract Controle Protocol (CCP)

Decentrale opwekking
Deregulering
Directe Zonne-energie
Dte
DTe (Dienst Toezicht Energie)
Dubbele energiemeter
Duurzame energie

Easyswitch.nl
EAN-code
Ecostroom
Ecotax
Eindafrekening
Elektriciteit
Elektriciteitscentrale
Elektriciteitsnet
Elektriciteitswet 1998
Eneco
Energie besparen
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Energiebedrijf
Energiebelasting
Energiebesparing
Energiedirect.nl
Energiekamer
Energielabel
Energiemarkt
Energieverbruik
Energieverbruiker
Energiewereld.nl
Energiewijzer
Energiewijzer.nl

Fossiele brandstoffen

Garanties van oorsprong
Gaslicht
Gaslicht.com
Gasmeter
Gaswet
Getijdenenergie
Golfslagenergie
Groencertificaat
Groene stroom
Gronings gas

Internationaal Energie Agentschap

Kerncentrale
Kernenergie
Kilowattuurmeter
Klimaatverandering
Kolencentrale

Liberalisering

Meetcode elektriciteit
Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

Nederlandse Energie Maatschappij
Nederlandse Gasunie
Netbeheerder
Netpariteit
Nutsbedrijf

Oliemarkt

Prizewize

Slimme meter
Smart grid
Stadsverwarming
Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)
Stroomuitval

TenneT
Terugleververgoeding
Transformatorhuisje

Warmte-krachtkoppeling
Waterkracht
Wet onafhankelijk netbeheer
Windenergie

Zonne-energie
Zonnecel
Zonnecollector
Zonnepaneel
Zonnestroom