Energiedirect.nl

Energiedirect.nl is een Nederlands energiebedrijf dat elektriciteit en gas levert aan particuliere en zakelijke klanten. Energiedirect.nl is 100% eigendom van Essent. Het hoofdkantoor van energiedirect.nl bevindt zich in Best, nabij Eindhoven.

Geschiedenis Energiedirect.nl

Eind jaren ’90 werd de energiemarkt geliberaliseerd. De overheid hief beperkingen op om tot de energiemarkt toe te treden, en stond concurrentie toe. De uitwerking van deze liberalisering startte bij de grote bedrijven en sijpelde daarna door naar de middelgrote energiebedrijven.
Het gevolg van deze liberalisatie was het opkomen van allerlei nieuwe energiebedrijven, die in scherp contrast stonden met de traditionele energiebedrijven, die provinciaal of gemeentelijk georganiseerd waren.
Energiedirect.nl werd opgericht op 1 juli 2002 als Besloten Vennootschap (B.V). De toevoeging “direct” werd in deze periode ook veel door andere bedrijven gebruikt, wat een bijdrage leverde aan de vertrouwdheid van de naam.

Het bedrijf is sindsdien sterk gegroeid, en neemt qua marktaandeel momenteel de 8e plaats in, Daarnaast is energiedirect.nl de grootste online energieleverancier van Nederland. Directeur van energiedirect.nl is René Takkenberg.