Energielabel

Energielabel? Een energielabel zegt wat over hoe energiezuinig en duurzaam een huis is. Dat is een belangrijk kenmerk, want met een huis met een goed energielabel kun je veel energiebesparen. En dat is positief voor je energierekening en wooncomfort!

Energielabel Aanvragen


Energielabel informatie

Een huis met een groen energielabel is meer waard dan een woning lager op de energielabel ladder. Hieronder ziet u een afbeelding van de energielabel ladder.

energielabel

 

Wat is een energielabel

Het energielabel is een label dat volgens verschillende Europese richtlijnen (92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE) moet worden meegeleverd bij de verkoop van onder andere auto’s, elektrische apparaten, lampen en gebouwen.

Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Tevens staat er vaak informatie op over de prestaties van het product en de gebruikte materialen bij de productie.

Energielabel voor uw huis verplicht

Het is al weer een tijd geleden dat het verplicht is geworden om een definitief energielabel woningen te hebben.

Bij verkoop van je huis of in het geval van nieuwe verhuur ben je sinds 2015 verplicht om een energielabel te hebben. Op die manier stel je een potentiële koper of huurder van de woning in staat om te beoordelen hoe energiezuinig de woning is.

Het beste energielabel (A)

Het beste energielabel is A. Dat is een donkergroen energielabel en betekent dat je huis zeer zuinig is. Als je een rood label hebt met de letter G dan weet je zeker dat je een hoge energienota kunt verwachten. Een goede stap is om gebruik te maken van onze energievergelijker, maar met de letter G heb je een zeer hoog energieverbruik en veel te verbeteren door energiebesparende maatregelen te treffen.

Voorlopig energielabel voor woning aanvragen

Als je een leuke woning hebt gevonden, maar het energielabel is ronduit slecht. Weet dan dat er genoeg te doen is. Belangrijk is dat je niet meteen schrikt hiervan. Mogelijk is er sprake van een voorlopig energielabel. Dat betekent dat er een inschatting is gemaakt op basis van het bouwjaar van de woning, het energielabel van woningen in dezelfde wijk en het woningtype.

Neem contact op met de eigenaar of makelaar van de woning en vraag degene wat het definitieve energielabel gaat worden. Doordat bij verkoop het verplicht is, kan degene een forse boete krijgen van de overheid. De boete kan oplopen tot wel 405,- euro. Heb je het energielabel ontvangen? Geef het dan door aan je hypotheekadviseur. Veel hypotheekverstrekkers geven extra rentekorting wanneer je nieuwe huis over energielabel A beschikt. Zo levert een groen energielabel nog meer geld op door een lagere hypotheekrente. Een goede adviseur kan je ook vertellen hoe je zogenoemde energiebesparende maatregelen, zoals een nieuwe HR-ketel, isolatie of warmtepomp kunt meefinancieren.

Waarom is het energielabel ontstaan?

Het energielabel is al weer heel wat jaren geleden bedacht in 2008 volgens Europese richtlijnen. De Europese Unie had namelijk een middel nodig om consumenten te stimuleren meer te doen aan duurzaamheid. Met het energielabel werd iedereen bewust van de energiezuinigheid van woningen en hoe het mogelijk is om dit te verbeteren. Wanneer je simpelweg zonnepanelen of isolatie van de muren laat doen, ga je gemakkelijk een letter omhoog op de energielabel ladder.

Meer informatie over het energielabel:

Achtergrond energielabel

In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd als het Besluit van 25 februari 2012, houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten (Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten). Op grond van richtlijn nr. 2010/30/EU stelt de Commissie gedelegeerde verordeningen (ook gedelegeerde handelingen genoemd) vast. Deze gedelegeerde handelingen hebben directe werking en behoeven daarom geen implementatie bij ministeriële regeling. Voor de productcategorieën waarvoor er nog geen verordening is blijft de ministeriële regeling van kracht. Het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur is ingetrokken.