Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is in Nederland een fiscale aftrekregeling die investeringen van ondernemingen in energiebesparende en duurzame bedrijfmiddelen , onder andere windenergie op land, warmtekrachtkoppeling, biomassa en fotovoltaïsche zonne-energie te stimuleren. De uitvoering wordt gedaan door Agentschap NL (voorheen SenterNovem) in samenwerking met de Belastingdienst.
De Energie-investeringsaftrek is 44% van de in aanmerking komende energie-investeringen in 2008 met een minimum van € 2.100 aan investeringen. Aan de Energie-investeringsaftrek is een maximum van € 110.000.000 verbonden.

De EIA werkt met een zogenaamde Energielijst, waarop naast een generieke energiebesparingsnorm een aantal aangewezen bedrijfsmiddelen en voorbeelden vermeld staan. Jaarlijks wordt de lijst aangepast aan de actualiteit. Ieder jaar wordt het budget aangepast aan de geschatte vraag naar ondersteuning. Maar het komt wel eens voor dat de EIA voortijdig wordt gesloten in verband met budgetoverschrijding (meer aanvragen dan waar geld voor was gereserveerd).