TenneT

TenneT is een nutsbedrijf en de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoort TenneT tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. De focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. TenneT stelt haar transportnet op onpartijdige wijze beschikbaar voor elektriciteitstransporten en waarborgt de noodzakelijke balans tussen vraag en aanbod.

TenneT is met ruim 1000 medewerkers gevestigd in Arnhem en Ede met regiokantoren in Hoogeveen, Waddinxveen en Weert. De Nederlandse Staat (vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën) is 100% aandeelhouder van TenneT in Nederland. In Duitsland is TenneT met ongeveer 700 medewerkers gevestigd in Bayreuth met regiokantoren in Bamberg, Dachau en Lehrte.
De tegenhanger inzake gastransport is N.V. Nederlandse Gasunie.

Geschiedenis TenneT

In 1949 verenigden de energiebedrijven in Nederland zich voor productie en netbeheer in de N.V. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven, kortweg SEP. De samenwerking richtte zich in eerste instantie voornamelijk op de onderlinge koppeling. Hierdoor konden centrales op elkaar terugvallen bij storingen. SEP kreeg het landelijke koppelnet onder beheer en bepaalde de economisch optimale inzet van de centrales. SEP is, voor wat betreft het netbeheer, de voorloper van TenneT.
TenneT Transmission System Operator B.V. ontstond in 1998. De nieuwe Elektriciteitswet (1998) wijst TenneT aan als de onafhankelijke beheerder van het landelijk transportnet voor elektriciteitsverkeer in Nederland. In december 2003 nam TenneT regionaal netbeheerder B.V. Transportnet Zuid-Holland (TZH) over, die het 150 kV-net in Zuid-Holland beheerde en in eigendom had. Hiermee zette TenneT de eerste stap om alle transportnetten in Nederland in beheer en/of eigendom te krijgen.
Nederland kende lange tijd geïntegreerde nutsbedrijven; deze zijn actief in de hele keten van elektriciteitsproductie tot aflevering bij de klant. In 2006 wordt de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON, ook wel de Splitsingswet genoemd) ingevoerd. Deze wet verplicht de geïntegreerde nutsbedrijven de activiteiten te splitsen in drie aparte onderdelen voor: productie, transmissie en distributie. Het belang van transmissie is zo groot dat de overheid TenneT verantwoordelijk maakt voor het beheer van het hoogspanningsnet, ofwel alle netten van 110 kV (kilovolt) en hoger.
Het opsplitsen van de nutsbedrijven kost tijd. Het beheer van de netwerken gaat eerder over naar TenneT dan het eigendom. In 2009, maakt TenneT de volgende koop transacties bekend:
in maart 2009, koopt TenneT van Enexis (voorheen Essent Netwerk) het regionale hoogspanningsnet van 110 en 150 kV. Dit netwerk heeft een lengte van 3000 kilometer in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg.
in juni wordt het Zeeuwse hoogspanningsnet van 150 kV en 380 kV van Delta aangekocht en
ook in juni 2009 het Liander netwerk, dat 1800 kilometer telt.
Stedin is als enige nog eigenaar van het hoogspanningsnet dat wel door Tennet wordt beheerd. [1] In april 2011 sloot TenneT de integratie van de 110 kV- en 150 kV-transportnetten af met de integratie van het Stedin-net.