Netpariteit

Netpariteit is een begrip uit het vakgebied van de duurzame energie. Bij netpariteit heeft de elektriciteit die door eindgebruikers zelf opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen, dezelfde kostprijs als energie uit het stroomnet.

Voor zonne-energie zal netpariteit het eerst optreden in gebieden met veel zon en een relatief hoge elektriciteitsprijs.
Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat in grote delen van Europa rond 2020 netpariteit optreedt. Andere organisaties denken dat dit al eerder het geval kan zijn.

Het moment van netpariteit is lastig te voorspellen omdat er veel variabele factoren zijn. Enkele factoren zijn de olieprijs, de kosten van zonnecellen en de belastingen en subsidies op energie.