Garanties van oorsprong

De regeling Garanties van oorsprong is een regeling die op 1 januari 2004 is ingegaan als opvolger van het groencertificaat. Tegenwoordig is zij onderdeel van Regeling garanties van oorsprong duurzame elektriciteit 2003. Het certificaat Garanties van oorsprong is het bewijsmiddel dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa-installaties.

Wil een elektriciteitsbedrijf het verlaagde tarief van de regulerende energiebelasting toepassen op zijn stroom dan moet het bedrijf het Garanties van oorsprong bewijs kunnen overhandigen. De garantie is ook gekoppeld aan de subsidie op basis van de millieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP) (vanaf 1 januari 2008 vervangen door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie).
De verschillende leveranciers van groene stroom, zoals Greenchoice en Oxxio, kopen de garanties van oorsprong op de Europese markt in, om zo hun klanten van groene stroom te kunnen voorzien. Dit wordt wel ‘vergroenen’ genoemd.

Garanties van oorsprong zijn een jaar geldig, zodra de aan de garantie gekoppelde elektriciteit is verbruikt, wordt de garantie uit de markt gehaald om te voorkomen dat het opnieuw wordt verkocht.
Het garanties van oorsprong certificaat staat onder beheer van CertiQ een dochteronderneming van Tennet.

Toezichthouder garanties van oorsprong

Toezichthouder op de regeling in Nederland is de Energiekamer en in Vlaanderen de Vreg. De regeling is opgenomen in artikel 95k van de Elektriciteitswet 1998 en uitgewerkt in de ministeriële Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.