Aansluitovereenkomst

De aansluitovereenkomst is een contract tussen een regionale netbeheerder en een aangeslotene, waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot het netaansluitpunt en het gebruik van het net zijn opgenomen. De aansluitvoorwaarden zijn de technische en operationele voorwaarden waaraan een netbeheerder en een aangeslotene moeten voldoen.

Inhoud aansluitovereenkomst

De aansluitovereenkomst bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder de overeenkomst, algemene voorwaarden en diverse bijlagen die over technische details en specificaties gaan.