Wat is een BENG berekening en waarvoor kan je deze gebruiken?

De bouw- en vastgoedsector ondergaat voortdurend veranderingen en innovaties om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. In dit streven naar een groenere en duurzamere toekomst speelt de BENG-berekening een cruciale rol. Maar wat is een BENG-berekening eigenlijk en waarvoor kan je deze gebruiken? In dit artikel zullen we dieper ingaan op de betekenis en het gebruik van BENG-berekeningen in de bouw- en vastgoedsector.

Wat is BENG?

BENG staat voor “Bijna Energieneutrale Gebouwen.” Het is een term en een concept dat is ontstaan als onderdeel van Europese richtlijnen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. De kern van BENG is om gebouwen bijna energieneutraal te maken, wat betekent dat ze bijna evenveel energie opwekken als ze verbruiken over een bepaalde periode.

Een belangrijke mijlpaal op weg naar BENG was de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (EPBD), die in 2002 werd ingevoerd. Deze richtlijn verplichtte EU-lidstaten om stappen te ondernemen om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. BENG bouwt voort op deze richtlijn en is specifiek gericht op het minimaliseren van het energiegebruik en de CO2-uitstoot van gebouwen.

Waarom is BENG belangrijk?

BENG is belangrijk om verschillende redenen:

 • Vermindering van CO2-uitstoot: Een van de belangrijkste doelstellingen van BENG is het verminderen van de CO2-uitstoot door gebouwen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale energieconsumptie en uitstoot, en door energieneutrale gebouwen te bevorderen, kan de impact op het milieu worden verminderd.
 • Energiebesparing: BENG stimuleert het ontwerp en de bouw van energiezuinige gebouwen. Dit resulteert niet alleen in lagere energiekosten voor gebouweigenaren, maar draagt ook bij aan een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • Toekomstbestendigheid: Door nu al te investeren in energieneutrale gebouwen, kunnen we ervoor zorgen dat de gebouwde omgeving klaar is voor een toekomst waarin er mogelijk strengere energie-eisen en klimaatverandering effecten zijn.

Wat is een BENG-berekening?

Een BENG-berekening is een evaluatie van de energieprestaties van een gebouw. Het heeft tot doel te bepalen in hoeverre een gebouw voldoet aan de eisen voor bijna-energieneutraliteit. Een BENG-berekening beoordeelt het energieverbruik van een gebouw op basis van verschillende parameters en factoren.

De belangrijkste componenten die in een BENG-berekening worden geëvalueerd, zijn:

 • Energiebehoefte voor verwarming en koeling: Dit geeft aan hoeveel energie er nodig is om het gebouw op een comfortabele temperatuur te houden.
 • Hernieuwbare energie: Het aandeel hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of windturbines, dat wordt gebruikt om het energieverbruik van het gebouw te compenseren.
 • Specifiek primair energieverbruik: Dit is het totale energieverbruik van het gebouw, inclusief verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en apparaten, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jaar).
 • Oververhittingsindicator: Deze indicator meet in hoeverre het gebouw gevoelig is voor oververhitting tijdens warme periodes.

Een BENG-berekening resulteert in een set numerieke waarden die aangeven hoe energiezuinig een gebouw is. Deze waarden worden vaak uitgedrukt in de vorm van BENG-indicatoren, zoals BENG 1, BENG 2 en BENG 3, die elk betrekking hebben op een specifiek aspect van de energieprestatie van het gebouw.

Waarvoor kan je een BENG-berekening gebruiken?

Een BENG-berekening heeft verschillende toepassingen en voordelen:

 • Vergunningaanvragen: In veel landen en regio’s is het vereist om een BENG-berekening in te dienen als onderdeel van de vergunningaanvraag voor nieuwe bouwprojecten of grote renovaties. Dit helpt ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen voldoen aan de energieprestatie-eisen.
 • Ontwerp- en bouwbeslissingen: Een BENG-berekening kan worden gebruikt als een hulpmiddel bij het ontwerpen van energiezuinige gebouwen. Het stelt architecten en bouwers in staat om beslissingen te nemen die de energieprestatie van het gebouw optimaliseren.
 • Evaluatie van bestaande gebouwen: Een BENG-berekening kan ook worden toegepast op bestaande gebouwen om hun energieprestaties te beoordelen en te bepalen of er verbeteringen nodig zijn.
 • Monitoring van de energieprestaties: Na de bouw kan een BENG-berekening worden gebruikt om de feitelijke energieprestaties van een gebouw te monitoren en te vergelijken met de berekende waarden. Dit helpt bij het identificeren van eventuele afwijkingen en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.
 • Certificering: In sommige gevallen kan een positieve BENG-berekening leiden tot een efficiëntie certificaat voor het gebouw, wat een positieve invloed kan hebben op de waarde en verhuurbaarheid ervan.

Hoe wordt een BENG-berekening gemaakt?

Een BENG-berekening wordt uitgevoerd door gespecialiseerde adviseurs of ingenieurs op basis van gedetailleerde gegevens en specificaties van het gebouwontwerp. Het proces omvat verschillende stappen:

 • Verzamelen van gegevens: Alle relevante gegevens met betrekking tot het gebouwontwerp worden verzameld, waaronder afmetingen, isolatieniveaus, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en verwarmingssystemen.
 • Berekeningen uitvoeren: Met behulp van software voor energieberekeningen worden de parameters voor energiebehoefte, hernieuwbare energie, specifiek primair energieverbruik en oververhittingsindicator berekend.
 • Rapportage: De resultaten van de berekeningen worden gerapporteerd in de vorm van BENG-indicatoren en andere relevante gegevens.
 • Beoordeling en optimalisatie: De BENG-berekening wordt beoordeeld om te bepalen of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Indien nodig worden aanpassingen voorgesteld om de energieprestatie te verbeteren.
 • Indienen bij bevoegde autoriteit: Als onderdeel van de vergunningaanvraag wordt de BENG-berekening ingediend bij de bevoegde overheidsinstantie voor goedkeuring.
 • Monitoring en controle: Na de bouw wordt de feitelijke energieprestatie van het gebouw gecontroleerd om te verifiëren of deze overeenkomt met de berekende waarden.

BENG in de Toekomst

BENG is een belangrijk onderdeel geworden van de bouw- en vastgoedsector en zal naar verwachting nog belangrijker worden naarmate de eisen voor energie-efficiëntie en duurzaamheid blijven toenemen. In sommige regio’s zijn er al plannen om BENG-normen verder aan te scherpen om de lat hoger te leggen voor energieneutrale gebouwen.

Daarnaast zal de technologie blijven evolueren, waardoor het gemakkelijker wordt om energie-efficiënte gebouwen te ontwerpen en te bouwen. Dit kan onder meer het gebruik van geavanceerde isolatiematerialen, slimme energiemanagementsystemen en verbeterde hernieuwbare energietechnologieën omvatten.

 

Review post