Verzoek om compensatie bij storing energie

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam netbeheerder]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Uitbetaling compensatie bij storing

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer/mevrouw,

Op [invullen: datum] heeft een storing op het volgende adres plaats gevonden: [invullen: adres, postcode en woonplaats].

Gedurende de periode van [invullen: begintijd storing] uur tot [invullen: eindtijd storing] heb ik geen stroom/gas [weglaten wat niet van toepassing is] kunnen ontvangen.

Volgens de ‘Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-Regionale Netbeheerder’ artikel 4.2.1 en de Netcode Elektriciteit artikel 6.3.1 heb ik recht op een compensatievergoeding voor zowel gas als elektriciteit, in het geval dat ik langer dan vier uur afgesloten ben van gas en/of elektriciteit.

Vriendelijk verzoek ik u binnen vier weken op mijn schrijven te reageren en mij het verschuldigde bedrag bij de eerstvolgende jaarafrekening uit te betalen. Indien mijn vraag binnen deze termijn niet (naar tevredenheid) is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven