Verzoek aan Geschillencommissie Energie en Water om geschil in behandeling te nemen

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

Geschillencommissie Energie en water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Betreft: Verzoek tot behandeling geschil met [invullen: naam energiebedrijf] in de verkorte procedure

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een geschil met mijn energiebedrijf. Ik ben aan mijn energiebedrijf een bedrag van [invullen: verschuldigde bedrag] verschuldigd. Dit bedrag heb ik voor [invullen: datum waarop bedrag uiterlijk betaald zou moeten zijn] moeten betalen.

Vóór het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste herinneringsbrief, heb ik [invullen: naam energiebedrijf] een verzoek gedaan om een betalingsregeling te treffen. [invullen: naam energiebedrijf] wijst deze regeling echter van de hand, om de volgende reden: [invullen van reden waarom uw energiebedrijf niet op voorstel in wil gaan] en dreigt nu met afsluiting.

Ik verzoek u vriendelijk om dit geschil in de verkorte procedure te behandelen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven