Klacht ongewenste overstap energiebedrijf

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ongewenste overstap

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij laat ik u weten, dat het niet mijn bedoeling is geweest een overeenkomst met u aan te gaan. Ik wens nog steeds elektriciteit/gas [weglaten wat niet van toepassing is] af te nemen van [naam/namen van uw vorige leverancier/leveranciers].

Indien u reeds een leverancieroverstap heeft ingediend verzoek ik u vriendelijk dit – zonder bijkomende kosten – ongedaan te maken en ervoor te zorgen dat ik weer elektriciteit/gas [weglaten wat niet van toepassing is] afneem van [naam/namen van uw vorige leverancier/leveranciers]. Ik vraag u om de onterechte overstap af te handelen conform het ‘Marktmodel Herstellen onterecht doorgevoerde switch in de Consumentenmarkt’.

Indien u blijft bij uw standpunt dat uw bedrijf met mij een contract zou hebben gesloten, of indien u binnen vier weken niet tegemoet komt aan mijn verzoek om de ongewenste overstap ongedaan te maken, zal ik mij richten tot de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven