Klacht over jaar- of eindafrekening energie

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Klacht over jaarafrekening/eindafrekening

[Weglaten wat niet van toepassing is]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik mijn klacht over mijn jaarafrekening/eindafrekening [Weglaten wat niet van toepassing is] aan u kenbaar maken. Mijn klacht betreft het volgende: [Omschrijving klacht].

Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken op mijn klacht te reageren. Indien mijn klacht binnen deze termijn niet is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om mijn klacht voor te leggen aan de geschillencommissie Energie en Water.

Hoogachtend,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven