Klacht over de gehanteerde meterstanden

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Klacht over de gehanteerde meterstanden

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer, mevrouw,

Op [datum] ontving ik de meterstanden zoals u die hanteert op mijn eindafrekening/mijn jaarafrekening [weglaten wat niet van toepassing is]. Met deze brief wil ik mijn klacht over de hoogte van de meterstanden kenbaar maken. De door u gehanteerde meterstand is [vul de door energiebedrijf gehanteerde meterstand in], terwijl volgens de meteropname van [invullen datum waarop de meterstand door u is opgenomen] de meterstand [invullen van de door u gemeten meterstand] is.

Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken op mijn klacht te reageren en de meterstand te corrigeren. Indien mijn klacht binnen deze termijn niet (naar tevredenheid) is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven