Klacht aan nieuwe energiebedrijf over geschatte meterstanden eindafrekening

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam nieuwe energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Klacht over geschatte meterstanden eindafrekening

[Datum, woonplaats]

Geachte meneer/mevrouw,

Op [datum] ontving ik de meterstanden zoals mijn oude energiebedrijf die hanteert op mijn eindafrekening. Met deze brief wil ik mijn klacht over de hoogte van de meterstanden kenbaar maken. De door het oude energiebedrijf gehanteerde meterstand is [vul de door energiebedrijf gehanteerde meterstand in], terwijl volgens de meteropname van [invullen datum waarop de meterstand door u is opgenomen] de meterstand [invullen van de door u gemeten meterstand] is. Binnen 15 werkdagen nadat ik naar u overstapte heb ik deze meterstand aan u doorgegeven.

Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken op mijn klacht te reageren en de meterstand te (laten) corrigeren. Indien mijn klacht binnen deze termijn niet of niet naar tevredenheid is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven