Annuleren van een energieovereenkomst via huis aan huis verkoop (colportage)

Afzender
[Uw naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan
[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Annuleren van een energieovereenkomst via verkoop aan de deur (colportage)
[Woonplaats, datum]

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat ik op [datum aankoop] via een huis aan huis verkoop een overeenkomst met u heb gesloten met nummer [nummer] om [product] aan te schaffen. Ik wil de overeenkomst annuleren en verwijs u naar de bedenktijd van acht dagen die de Colportagewet mij biedt.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken de annulering te bevestigen. Ik meld u nu bij voorbaat al niet bereid te zijn de kosten te betalen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven