Toezichthouder ACM grijpt in bij Hollandse Energie Maatschappij

Het energiebedrijf Hollandse Energie Maatschappij (HEM) heeft de aandacht getrokken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nadat zij naar verluidt misbruik hebben gemaakt van het prijsplafond. Het gaat hierbij om vele miljoenen die onterecht zijn uitgekeerd aldus de Volkskrant van 6 januari 2024. De overheid heeft een prijsplafond ingesteld voor consumenten waarbij de energieleveranciers een vergoeding kregen. Deze vergoeding werd uitgekeerd zodra de energieprijs hoger was dan het plafond.

Recentelijk meldde het ministerie van Economische Zaken dat één energieleverancier met opvallende tarieven voor dat kwartaal geen subsidie van het prijsplafond zou ontvangen. Dit zou lijden tot een te hoog subsidievoorschot wat niet in lijn staan met de gestelde afspraken. Of Hollandse Energie Maatschappij de betreffende energieleveranciers is, is niet bekend. Dit heeft de ACM echter de aanleiding gegeven om een onderzoek in te stellen naar Hollandse Energie Maatschappij. Uit het onderzoek deed de toezichthouder een teleurstellende ontdekking.

Naar verluidt heeft Hollandse Energie Maatschappij de financiële administratie en uitbetalingen van tegoeden niet op orde en is het energiebedrijf niet liquide genoeg. Dit blijkt uit het onderzoek van de ACM. Daarnaast blijkt dat de eind- of jaarafrekening van consumenten nog niet zijn uitbetaald, wat voor frustratie zorgt bij de consumenten. H Holland Energie uit Almere wordt de laatste tijd vaak in verwarring gebracht met Hollandse Energie Maatschappij uit Amsterdam, maar deze bedrijven zijn op geen enkele wijze met elkaar verbonden. Er is geen enkele samenwerking tussen deze energieleveranciers, hoewel de namen op elkaar lijken. Uit het KvK register blijkt dat Holland Energie namelijk in al 2015 is opgericht en Hollandse Energie Maatschappij pas in 2019. Het wordt consumenten verzocht contact op te nemen met Hollandse Energie Maatschappij bij vragen en klachten over de handelswijze van HEM.

Naast het onderzoek stelt de toezichthouder vast dat ingrijpen consequenter moet plaatsvinden. De ACM eist namelijk dat alle ondernemingen die gas en/of elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers willen leveren in het bezit moeten zijn van een geldige leveringsvergunning. Geregeld worden controles uitgevoerd door de toezichthouder en is de ACM in staat, wanneer de vergunningseisen niet worden nageleefd, de vergunning in te trekken. Daaropvolgend worden passende maatregelen en lasten het energiebedrijf opgelegd. Het verscherpte toezicht is sinds oktober 2022 duidelijk een onderwerp bij de ACM, waarbij regelmatig onderzoeken en controles worden uitgevoerd naar energieleveranciers.

Wanneer de vergunningseisen structureel niet worden nageleefd kan de ACM handhavend optreden en uiteindelijk boetes of dwangsommen opleggen en zelfs de leverings vergunning intrekken. Het verscherpte toezicht is sinds oktober 2022 duidelijk een onderwerp bij de ACM, waarbij regelmatig onderzoeken en controles worden uitgevoerd naar energieleveranciers.

Buiten de naleving en het strikte toezicht op energieleveranciers vindt de Consumentenbond dat er een verbod moet komen op de telefonische verkoop van energiecontracten. Het is namelijk gebleken dat consumenten telefonisch worden benaderd en hen een vrijblijvend energiecontract wordt aangeboden, meestal ook op basis van verkeerd energieverbruikt. Indien consumenten niet binnen 14 dagen bedenktijd actie ondernemen om het contract te ontbinden, is het al te laat en zit de consument aan het energiecontract vast. Energieleveranciers die zich niet aan de regels houden, zoals Hollandse Energie Maatschappij, moet de verplichting kunnen worden opgelegd dat zij geen nieuwe klanten meer mogen aannemen. Dit geeft de toezichthouder voldoende tijd om onderzoeken uit te voeren en sneller in te kunnen grijpen voordat het mis gaat en de consumenten daar de dupe van zijn.

Review post