Essent wacht claim van 100 miljoen euro

Bewoners van de stad Tilburg claimen 100 miljoen euro van Essent

 
De stichting Reeshofwarmte bestaande uit bewoners van de gemeente Tilburg, eisen een bedrag tussen 76 en 100 miljoen euro terug van energiebedrijf Essent. Volgens de stichting Reeshofwarmte heeft Essent deze kosten onterecht in rekening gebracht in de vorm van aansluitkosten.

 
Dat liet woordvoerder Derk Jansen van de stichting dinsdag 11 maart weten.

 
Volgens de bewoners is de claim gebaseerd op het feit dat dochterbedrijf Eles, ruim dertig jaar lang ten onrechte aansluitkosten op het stadsverwarmingsnet heeft doorberekend.

 
Volgens een woordvoerster van Eles wordt er erkent dat het bedrijf niet altijd duidelijk is geweest in de communicatie over de tarieven, maar wordt er weersproken dat de gerekende bedragen incorrect zijn. Verder wordt er aangegeven dat Eles graag meewerkt aan een onafhankelijk en extern onderzoek en zal het bedrijf daarvoor “alle relevante informatie”verzamelen.

 
Derk Jansen wil hier echt niet op wachten. De stichting Reeshofwarmte heeft Eles al eerder zes weken de tijd gehad om op de kwestie te reageren en uit te leggen waarom de kosten in rekening zijn gebracht, helaas is hier geen gehoor aan gegeven stelt Jansen.

 

De rechter

Jurist van de stichting (Joeri Haast) heeft de claim van ruim 76 miljoen groot inmiddels formeel kenbaar gemaakt. Eles heeft echter tien dagen om hier officieel op te reageren, wordt hier wederom geen gehoor aan gegeven dan zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Volgens berekeningen van de stichting hebben bewoners ruwweg 150 per huishouden per jaar teveel betaald aan Eles. Dit bedrag heeft is in totaal een van 76 tot 100 miljoen euro inclusief de rente. Dit is een bedrag wat over ongeveer zeventienduizend huishoudens met stadswarmte is berekend. Hiervan liggen zo’n vijftienduizend huishoudens in de wijk Reeshof.

 

De Oplossing

Uit eerder gevoerde gesprekken welke zes weken geleden zijn gestart en waarbij de gemeente Tilburg als ondersteunende partij aanwezig was is helaas geen oplossing gekomen.

Volgens de Tilburgse wethouder Berend de Vries (D66) is het jammer dat er geen oplossing is bereikt tijdens dit gesprek. Hij geeft echter wel aan achter de bewoners te staan. “Deze kwestie loopt al lang en er zijn veel mensen bij betrokken. Die hebben recht op duidelijkheid”, reageerde de Vries.

Om de procedure van de bewoners mogelijk te maken steunt de gemeente de stichting op financieel gebied, dit doen ze door 10.000 euro beschikbaar te stellen. Volgens de wethouder is dit een normale gang van zakken bij een burgeninitiatief waarbij er voldoende draagvlak is en gebaseerd is op een goed idee.

4.5/10 - (4 stemmen)