Ontbinding telefonische overeenkomst binnen bedenktijd

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ontbinding telefonische overeenkomst binnen bedenktijd

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum telefoongesprek] heb ik telefonisch met u een overeenkomst gesloten voor [naam product].

Hiermee laat ik u weten dat ik deze overeenkomst ontbind vanwege de mogelijkheid om een op afstand gesloten overeenkomst van dienstverlening binnen zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden. Hierbij doe ik een beroep op afdeling 9A boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de overeenkomsten op afstand.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken de annulering te bevestigen. Ik meld u nu bij voorbaat al niet bereid te zijn de kosten te betalen

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven