Klacht tegen de hoogte van de voorschotnota energie

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Klacht tegen de hoogte van de voorschotnota

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer, mevrouw,

Op [invullen datum] heb ik mijn voorschotnota ontvangen. Ik heb een klacht tegen deze nota. Mijn klacht is dat het voorschotbedrag te hoog/te laag [weglaten wat niet van toepassing is] is vastgesteld. Ik verzoek u dit voorschotbedrag te verhogen naar/verlagen tot met [invullen gewenste bedrag] per maand.

Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken op mijn bezwaar te reageren, en de hoogte van mijn voorschotnota zo spoedig mogelijk aan te passen. Indien mijn vraag klacht binnen deze termijn niet (naar tevredenheid) is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven