Brief aan Geschillencommissie Energie en Water

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

Geschillencommissie Energie en water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Betreft: Geschil met [naam energiebedrijf]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een geschil met mijn energiebedrijf. Deze klacht heb ik eerder schriftelijk aan het energiebedrijf kenbaar gemaakt, maar tot op heden heb ik geen reactie ontvangen/ is mijn klacht nog niet naar tevredenheid opgelost. [weglaten wat niet van toepassing is]

Ik verzoek u vriendelijk om toezending van een vragenformulier naar onderstaand adres, zodat ik mijn klacht bij de Geschillencommissie Energie en Water kan indienen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven