Zonnestroom

Zonnestroom is elektriciteit die door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd) uit de elektromagnetische stralingsenergie van de zon wordt opgewekt.
Zonnestroom werd eerst in satellieten gebruikt. De eerste satelliet die zonnecellen voor de opwekking van elektriciteit gebruikte, de Vanguard I, werd in 1958 gelanceerd.
Omdat wereldwijd de vraag naar toepassing van zonnestroom stijgt, daalt de prijs ervan gestaag – hoe meer daarvan gebruik wordt gemaakt, des te sneller. Ondertussen is de verwachting gerechtvaardigd dat de prijs van fossiele brandstoffen verder zal stijgen. Binnen enkele jaren wordt zonnestroom ook om enkel financiële redenen interessant. Door nieuwe technologie kan het steeds beter met fossiele brandstoffen concurreren. Europese deskundigen voorspellen dat zonnestroom vanaf 2015 of 2017 volledig kan concurreren met marktprijzen van conventioneel opgewekte elektriciteit.