Uitstel van betaling voor eindafrekening energie

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Uitstel van betaling voor eindafrekening

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik uitstel van betaling aanvragen voor mijn eindafrekening in verband met de klacht die ik bij mijn nieuwe leverancier [naam energiebedrijf] heb ingediend over de gehanteerde meterstanden. [omschrijving van de klacht].

Ik wens gebruik te maken van de mogelijkheid uit de algemene voorwaarden om de betaling van de eindafrekening op te schorten totdat de correctie van de meterstanden heeft plaatsgevonden.

Graag ontvang ik een bevestiging van de opschorting van de betaling.

Hoogachtend,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven