Betalingsvoorstel aan energiebedrijf

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Betalingsvoorstel

[Woonplaats, datum]

Op [invullen datum] heb ik een eerste herinnering tot betaling van u ontvangen. Deze brief heeft als kenmerk [invullen kenmerk]. Aan de gestelde betalingstermijn van [invullen uiterste betaaldatum van betalingstermijn] kan ik helaas niet voldoen om de volgende reden: [reden].

Graag zou ik daarom met u een betalingsregeling treffen. Mijn voorstel is [omschrijf voorstel].

Ik zou u vriendelijk willen verzoeken om binnen de gestelde betalingstermijn van [invullen uiterste betaaldatum] te reageren. Indien op mijn voorstel binnen de gestelde betalingstermijn niet is ingegaan, zie ik mij genoodzaakt om dit geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water, en gebruik te maken van mijn recht om dit geschil in de verkorte procedure te behandelen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere energie voorbeeldbrieven